دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام دانشجویان 800,000 ریال 100,000 ریال ثبت نام
ثبت نام سایرین 1,200,000 ریال 100,000 ریال ثبت نام
مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی 600,000 ریال 100,000 ریال ثبت نام