نصب نرم افزار
×
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

امروز : دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
محورهای همایش
 • تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی زنده و غیرزنده
 • راهکارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی
 • بحران آب و خشک شدن دریاچه ها ، رودخانه ها و تالاب ها
 • جنگل، مرتع و نقش پوشش های گیاهی در ارتباط با تغییرات اقلیمی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه های گیاهی و جانوری
 • بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی
 • آلودگی های محیطی و تغییر اقلیم
 • تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم های آبی، خاکی و کشاورزی
 • انرژی و تغییر اقلیم(سوخت های بیولوژیک و فسیلی، انرژی های پاک  و ...)
 • کاربرد فناوری نانوو بیوتکنولوژی در مدیریت اقلیم
 • تغییرات اقلیمی و مدیریت شهری
 • جوانب اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی و سلامت
 • بلایای طبیعی
مهلت ثبت نام کاربر
1398/05/25
مهلت ارسال مقالات
1398/05/27
مهلت پرداخت هزینه ها
1398/07/20
تاریخ برگزاری کنفرانس
1398/05/23