دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

کمیته اجرائی

 

 

اسامی کمیته اجرائی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

1

عبداله حسن زاده قورت تپه

مرکز تحقیقات کشاورزی

اکولوژی زراعت

2

سپیده حاتمی

مرکز تحقیقات کشاورزی

گیاه پزشکی

3

محسن کهیایی

موسسه آموزش عالی آفاق

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

4

صادق محمدی خواه

موسسه آموزش عالی آفاق

ریاضی محض

5

سجاد حسن بگلو

دانشگاه ارومیه

مهندسی کامپیوتر

6

حسین گل صنملو

موسسه آموزش عالی آفاق

حشره شناسی

7

عباس مکرم

موسسه آموزش عالی آفاق

بیماری شناسی گیاهی

8

محسن نور محمدی

مرکز تحقیقات کشاورزی

روابط عمومی-کارشناس مواد غذایی

9

مریم فروزان

مرکز تحقیقات کشاورزی

حشره شناسی - گیاه پزشکی

10

مجتبی اسماعیلی

موسسه آموزش عالی آفاق

مهندسی کامپیوتر

11

مهناز زاهدمنش

مرکز تحقیقات کشاورزی

حشره شناسی- گیاه پزشکی

12

هادی نیکزاد

موسسه آموزش عالی آفاق

بیوسیستم

13

آنیتا رامی

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

-

14

حبیب عبدلی

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

-