سین همایش
1398/05/20

 

برنامه و عناوین سخنرانی­هاوارائه مقالات چهارمین همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست 

ارومیه 23مرداد ماه  98

مکان: سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

 

تنفس و پذیرایی11:00-11:30  و بازدید از مقالات پوستری

تشکیل پانل تخصصی و ارائه سخنرانی های شفاهی

اعضای پانل: دکتر روانلو، دکتر مهندس حاتمی ، دکتر سرخی،  مهندس عبدلی

زمان

عنوان مقاله

زمان

ارائه

11:30-11:45

راهکارهای مقابله با شرایط خشکسالی در باغات انگور

15 دقیقه

حسن محمودزاده

11:45-12:00

مروری بر تاثیرات تغییر اقلیم بر ثبات و امنیت غذایی جامعه

15 دقیقه

مهلا پیروزی فر

12:00-12:15

تغییرات اقلیمی و مدیریت شهری

15 دقیقه

محمدمدیری

12:15-12:30

تاثیر تغییر اقلیم بر گونه­های ژئوفيت استان آذربایجان­غربی

15 دقیقه

مهنازحیدری

12:30-12:45

تغییر اقلیم و ارتباط آن با مسایل جغرافیایی منطقه

15 دقیقه

دکتر بهلولی

جمع بندی مطالب اعضای پانل 12:45 – 13:00

نماز و ناهار          13:00- 14:00

تشکیل پانل تخصصی و سخنرانی­های شفاهی بعد از ظهر: دکتر حسن محمودزاده، دکتر عبداله حسن زاده ، دکتر پیرمحمدی ، دکترجباری

14:00-14:15

تغییرات اقلیم و اثرات آن بر خاک پاک

15 دقیقه

ابراهیم سپهر

14:15-14:30

اثرات گرمایش زمین بر روی عملکرد گاوهای شیری

15 دقیقه

راحله رزمجو

14:30-14:45

تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی شیلات و آبزی پروری و راهکارهای سازش با آن

15 دقیقه

لاله موسوی ده موردی 

14:45-15:00

بررسی پدیده زوال اکوسیستم جنگل‌های بلوط غرب با تکیه بر تغییرات اقلیمی و محیطی

15 دقیقه

جلال هناره

15:00-15:15

اثرات تغییر اقلیم و تاثیر آن بر گونه های گیاهی و جانوری

15 دقیقه

علی شایگان

15:15-15:30

تاثیر تغییرات آب و هو در نوسانات جمعیت آفات در مزارع نخود دیم

15دقیقه

حیدر عدل دوست

15:30-15:45

معرفی گیاهان مقاوم به خشکی مناسب برای تثبیت شن های روان

15 دقیقه

عبداله حسن زاده

15:45-16:00

اثرات و پیامدهای خشکسالی بر جوامع روستای و  راه کارهای مقابله با آن

15دقیقه

بهمن خسروی پو

16:00-16:10

جمع بندی مطالب ارائه شده در پانل

10دقیقه

اعضای پانل

 تنفس و پذیرایی  16:10 -16:40

16:40-16:55

تأثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تغییر اقلیم در هشت کشور اسلامی درحال ‌توسعه

15 دقیقه

صمدعرفانی فر

16:55-17:10

تاثیر افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر شدت بیماری لکه‏ قهوهای گندم

15 دقیقه

علی ویانی

17:10-17:25

تاثیر تغییر اقلیم برمناطق حفاظت شده استان مرکزی

15 دقیقه

امیر انصاری

17:25-18:00

جمع بندی مطالب پانل و و تشکیل پانل جهت قرائت بیانه پایانی

شرکت کنندگان در همایش