راهنمای تهیه پوستر همایش
1398/05/15

پژوهشگر گرامی ;

جهت تهیه پوستر مقاله خود برای ارائه در چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست فایل زیر را دانلود نموده و طبق راهنما پوستر خود را تنظیم نمائید .

 

دانلود راهنمای تهیه پوستر